کاریکاتور
تولد نیما یوشیج 29 مارس 2018

تولد نیما یوشیج

شرح عکس : نیما – شرگیم و استاد شهریار