معرفی اثار بنیانگذار داشنامه مفاخر : دکتر حسین سبحانی

به گزارش روابط عمومی دانشنامه مفاخرطی۳۰ سال فعالیت این دانشنامه که قبلا با نام دبیرخانه دایمی مفاخر فعالیت نمود ه خوشبختانه اقدامات مطلوب و ارزنده ای در راستای معرفی و تکریم مفاخر در کشور و استانهای مختلف انجام شده است

وی افزود : بنینگذار این دانشنامه که اقای دکتر حسین سبحانی میباشد در همین راستا آثاری را چاپ و منتشر نموده است که به شرح ذیل میباشد :

۱- زندگی و اثار شهید محلاتی با عنوان : شهید محلاتی ‎: صدای انقلاب

۲-کتابشناسی دکتر عبدالکریم قریب

۳- مجموعه سخنرانی های دکتر سبحانی در حوزه هنری استان تحت عنوان : شعر عرقریزان روح

۴- شرحی بر گلستان سعدی

۵- شرحی بر بوستان سعدی

۶-کتابشناسی امیرکبیر

۷- تدوین شعر شاعران استان تحت عنوان : در سوگ عشق

۸-زندگی و اشعار محمد رضا آغاسی تحت عنوان زمرمه های بیقراری

۹- زندگی نامه بانوان نامدار استان مرکزی

۱۰- کتابشناسی استان مرکزی

۱۱- کتابشناسی قایم مقام فراهانی

۱۲- پنجره ای بسوی آسمان

  • نویسنده : روابط عمومی