امیرکبیر درخشان ترین چهره تاریخ ایران 10 ژانویه 2020

امیرکبیر درخشان ترین چهره تاریخ ایران

. امير كبير يكي از درخشان ترين چهره هاي دوران تاريخ قاجار است كه با پايه گذاري حكومت مستقل ايران واقدامات اساسي خود توانست ايران را دردوران انحطاط قاجار اندك اميدي ببخشد وعزت واقتدار ايراني را با اصلاحات انديشمند خود پايه گذاري كند . امير كبير برخاسته از ديار زرخيز فراهان واز قشر زحمتكش وتوده هاي […]

خاموشی تنها زن مسلط به زبان سغدی ؛ دکتر بدرالزمان قریب 29 مارس 2018

خاموشی زبانشناس بزرگ کشور
خاموشی تنها زن مسلط به زبان سغدی ؛ دکتر بدرالزمان قریب

همسایه‌ها در تعقیب مفاخر ایران 29 مارس 2018

تاملی دیر هنگام در حوزه فرهنگ و مفاخر
همسایه‌ها در تعقیب مفاخر ایران

اقتصادی
چیزی یافت نشد !