از متقاضیان گرامی تقاضا داریم که در صورت نیاز به کتابهای مفاخر و یا کتابهای دیگر درخواست خود را به ادرس hshahab1388@gmail.com ارسال نمایند تا بصورت رایگان کتاب های درخواستی برای آنها ارسال گردد

کتاب پنجره ایی به روی اسمان اثر دکتر حسین سبحانی با معرفی ۳ دهه فعالیت روزنامه نگاری در عرصه دین و جلوه های فرهنگ رضوی در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه چاپ و منتشر شده است

از متقاضیان گرامی تقاضا داریم که در صورت نیاز به کتابهای مفاخر و یا کتابهای دیگر درخواست خود را به ادرس hshahab1388@gmail.com ارسال نمایند تا بصورت رایگان کتاب های درخواستی برای آنها ارسال گردد