با سلام 

بدون تردیدمفاخرواندیشمندان آیینه ی زلال فضایل و سجایای اخلاقی یک جامعه هستند که با نکوداشت نام و یاد آنها جامعه میتواند برای همیشه ارزشهای والای انسانی را قدردانسته و برای فردای فرزندان این مرز و بوم الگو های  فرهیختگی و دانایی را با هدف  الگو سازی ونخبه پروری معرفی نماید

بسیار خرسندیم که ابراز داریم دانشنامه مفاخر ایران طی سه دهه تلاش عاشقانه توانسته است به ۲۵ کشور دنیا خدمات فرهنگی مفاخر را ارایه نماید و بر آن است تا با بنیانگذاری این دانشنامه سهم کوچگی را در راستای تعمیق فرهنگ و تکریم  مفاخر و فرهیختگان  کشور ایفا نماید  انشاا..

 

شورای نویسندگان و مولفان 

دانشنامه مفاخر