مشاهیر علمی، ادبی، هنری و فرهنگی دکتر محمد قریب، دکتر عبدالعظیم قریب، دکتر عبدالکریم قریب، عباس اقبال آشتیانی، پروین اعتصامی، دکتر کاظمی آشتیانی، میرزا یوسف اعتصامی آشتیانی، میرزا هدایت‌الله ‌دفتری، میرزامحمدحسین‌ قریب (شمس العلماء)، میرزاعلی‌ آشتیانی، میرزا محمدعلی مستوفی، دکتر اسماعیل آشتیان از جمله مشاهیر علمی، ادبی، هنری و فرهنگی این شهرستان هستند. مشاهیر سیاسی […]

مشاهیر علمی، ادبی، هنری و فرهنگی

دکتر محمد قریب، دکتر عبدالعظیم قریب، دکتر عبدالکریم قریب، عباس اقبال آشتیانی، پروین اعتصامی، دکتر کاظمی آشتیانی، میرزا یوسف اعتصامی آشتیانی، میرزا هدایت‌الله ‌دفتری، میرزامحمدحسین‌ قریب (شمس العلماء)، میرزاعلی‌ آشتیانی، میرزا محمدعلی مستوفی، دکتر اسماعیل آشتیان از جمله مشاهیر علمی، ادبی، هنری و فرهنگی این شهرستان هستند.

مشاهیر سیاسی و اجتماعی

دکتر محمد مصدق، میرزا حسن مستوفی‌الممالک، میرزا یوسف مستوفی‌الممالک، میرزا علی آشتیانی(امین حضور)، میرزا هدایت‌الله وزیردفترآشتیانی، میرزا محمد رفیع‌خان معتمدالایاله از مشاهیر سیاسی و اجتماعی آشتیان به شمار می‌روند.

مشاهیر مذهبی و دینی

علامه سید جلال‌الدین آشتیانی، میرزا حسن آشتیانی، آیت‌الله میرزا احمد آشتیانی، آیت‌الله میرزا مرتضی آشتیانی، آیت‌الله میرزا ابوالقاسم ‌دانش‌آشتیانی، حکیم میرزا مهدی آشتیانی