سبحانی
انتشار کتاب : شعر عرقریزان روح 14 مه 2020
معرفی کتاب

انتشار کتاب : شعر عرقریزان روح

اگر بپذيريم ويژگي واقعي هنر و روح آن در «خلاقيت» نهفته است نه در تقليد! پس ادبيات بيشتر محتاج شاعران و هنرمندان كوشا و جوينده است تا هنرمندان دنباله رو و پيرو !