مسئول دبیر خانه مفاخر خبر داد: اسناد و کتب تاریخی شهرستان کمیجان در راه ساماندهی و احیا/تاریخ غنی آمره نمایش خبر : ۱۲۲۳ | تاریخ انتشار : 30 آذر ۱۳۹۵ به گزارش سلام کمیجان، در هرمنطقه ای اسناد و کتب تاریخی نشان دهنده منطقه می باشند به نحوی که از گذشته های دور قبل از اختراع […]

مسئول دبیر خانه مفاخر خبر داد: اسناد و کتب تاریخی شهرستان کمیجان در راه ساماندهی و احیا/تاریخ غنی آمره

نمایش خبر : ۱۲۲۳ | تاریخ انتشار : 30 آذر ۱۳۹۵

به گزارش سلام کمیجان، در هرمنطقه ای اسناد و کتب تاریخی نشان دهنده منطقه می باشند به نحوی که از گذشته های دور قبل از اختراع خط و دوران پس ازآن مردم به نوشتن دوره های مختلف زندگی تا به امروز پرداختند.

از دوران اختراع خط و سهولت در نگارش و ثبت و ضبط حوادث و وقایع تا دوران اختراع صنعت چاپ و پدیدار شدن اسناد در متون تحقیقی و بایگانی آنها، اسناد مهمترین منبع تاریخی محسوب شده كه مورخان با استناد به آنها به صحت و سقم مطالب خود پی برده‌، با مدارك مستدل و براهین مستحكم‌تر به بررسی حوادث و رویداد‌های تاریخی پرداخته‌اند.

اگر چه در ابتدا بی‌‌توجهی به جمع‌آوری اسناد و استناد به آنها موجب از بین رفتن بسیاری از اسناد مربوط به تاریخ ایران شده و مسامحه در این امر مهم باعث شده فقط راجع به بعضی از دوران های تاریخی سند موجود باشد.

اسناد تاریخی از مهمترین منابع مكتوب در پژوهشهای تاریخی به شمار می‌آیند و همانند مصالحی هستند كه مورخ با استفاده از آنها به بازسازی تاریخ می‌پردازد و در نتیجه «روابط اجتماعی» انسانها به وجود می‌آید.

گسترده بودن حوزه فرهنگی هگمتانه تا شهرستان کمیجان که مهدباستان استان مرکزی است، روستاهای تاریخی بسیاری دارد که از لحاظ سابقه تاریخی، در حوزه تمدنی مادها قرار داشته است.


حسین سبحانی مسئول دبیر خانه مفاخر در بازدید از روستای آمره و اسناد و کتب تاریخی شهرستان کمیجان با تاکید بر فعالیت کارگروه های مرتبط درخصوص جمع آوری و طبقه بندی اسناد و با توجه به لزوم ماندگاری کتب خطی موجود گفت: با توجه به نقش ارزشمند مفاخر و تکریم آنان و در راستای هویت بخشی به اسناد تاریخی بازدیدی از اسناد تاریخی شهرستان کمیجان و روستای آمره انجام شد.

سبحانی افزود: در حال حاضر دبیرخانه مفاخر ۲۰ هزار گیگ اطلاعات درخصوص هویت تاریخی استان مرکزی جمع آوری نموده که باید ساماندهی و مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وی تصریح کرد: منطقه آمره از نظر تاریخی بسیار غنی است که دبیرخانه مفاخر استان مرکزی در نظر دارد این اسناد تاریخی را فهرست نویسی کند و در خصوص طبقه بندی آن اقدامات لازم را صورت دهد.