فردوسی گنجینه فرهنگ و شناسنامه تاریخ ایران است 12 نوامبر 2019

فردوسی گنجینه فرهنگ و شناسنامه تاریخ ایران است

      فردوسی گنجینه فرهنگ و شناسنامه تاریخ ایران است در تقویم کشور ما روز ۲۵ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت فردوسی است  حکیم فرزانه ای که با ۳۰ سال مرارت و سختی شاهنامه را بعنوان میراث مشترک ایرانیان خلق کرد هر ملتي را چون هر فردي شناسنامه ايي است و شاهنامه شناسنامه ملت ايران […]

دسته‌بندی نشده
چیزی یافت نشد !